เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะบริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลาร่วมแสดงพลัง ร่วมต่อต้านการทุจริต [20 มิถุนายน 2565]
นายไสว ทะจรสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา นำเข้าแถวเคารพธงชาติและแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว ในการให้บริการแก่ประชาชน [13 มิถุนายน 2565]
โครงการปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา [8 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี [3 มิถุนายน 2565]
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลาร่วมแสดงพลัง ร่วมต่อต้านการทุจริต [29 เมษายน 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา นายไสว ทะจรสมบัติ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาล [20 เมษายน 2565]
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่าน เทศบาลท่าศิลาต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยการนำของท่านนายกไสว ทะจรสมบัติ และทีมผู้บริหาร ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์... [11 เมษายน 2565]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลท่าศิลา เข้าตรวจสอบความเสียหายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน [7 มีนาคม 2565]
นายอำเภอส่องดาว นายวิชาญ ดาทุมมา มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลท่าศิลา ณ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร [7 มีนาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา นายไสว ทะจรสมบัติ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ร่วมเปิดโครงการท่าศิลา HD [26 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)