info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 109
เดือนนี้ 4,082
เดือนที่แล้ว 6,426
ทั้งหมด 38,793

account_box งานกิจการประปา
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(นางสาวปริศนา ประชานันท์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวปริศนา ประชานันท์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าธุรการ
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าธุรการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
(นายไพรวัลย์ พันธ์เพชร)
จ้างเหมาบริการ
(นายไพรวัลย์ พันธ์เพชร)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา