info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 31
เดือนนี้ 4,004
เดือนที่แล้ว 6,348
ทั้งหมด 38,715

account_box กองสวัสการสังคม
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา