เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางพิมพ์พร ลับภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0942681268
(นางสาวสุรีรัตน์ สมยง)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : -
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน