info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
account_box กองสวัสการสังคม
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
โทร : 0942681268
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
โทร : 0942681268
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0846370188
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0846370188
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร