เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายไสว ทะจรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 080-7571915
(นายสุรจิต สัตถาผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 093-432-2466
(นายมานะ มณีโชติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 081-199-8778
(นางสาวกุลธิดา หอมไสย)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 097-316-3490
(นายธวัชชัย เลิศสงคราม)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 085-754-4349