info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ืสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศ​ กำหนด วัน​เวลา​สถานที่​ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว-บ้านท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview220

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview252
insert_drive_file แบบ ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
insert_drive_file ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร