info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 58
เดือนนี้ 4,031
เดือนที่แล้ว 6,375
ทั้งหมด 38,742

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
photo ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview115

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว-บ้านท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำก้าว-ท่าวารี(ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]  
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว - ท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]  

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview116

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file แบบ ผด.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file แบบ ผด.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file แบบ ผด.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา