info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 42
เดือนนี้ 4,015
เดือนที่แล้ว 6,359
ทั้งหมด 38,726

place สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพเขียนสีก่อนประวิติศาสต์

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสต์

ดานหินมันปลา

 ดานหินมันปลา 

 

ผาผักหวาน รอปรับปรุง
ไม้กลายเป็นหิน รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพเขียนสีก่อนประวิติศาสต์

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสต์

ดานหินมันปลา

 ดานหินมันปลา 

 

ผาผักหวาน

รอปรับปรุง
ไม้กลายเป็นหิน

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าศิลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอส่องดาว 20 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ใช้ติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านระยะทาง 11 กม. และเป็นถนนลูกรังบางส่วน ระยะทาง 9 กม.มีวัด การศึกษามีโรงเรียน 11 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง มีวัด ที่พักสงห์ 11 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง

พื้นที่
ราษฎรส่วนมากใช้ภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำการเกษตร มีพื้นที่ 30,264 ไร่

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่
การเดินทาง
ถนนเข้าสู่เขต อบต.ท่าศิลา มี 2 เส้นทาง
1.สายแยก บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน-บ้านท่าศิลา-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 18 กม.ถนนลาดยางตลอด
2.ที่ว่าการอำเภอส่องดาว-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 25 กม. ถนนลาดยางตลอด

ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าศิลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอส่องดาว 20 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ใช้ติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านระยะทาง 11 กม. และเป็นถนนลูกรังบางส่วน ระยะทาง 9 กม.มีวัด การศึกษามีโรงเรียน 11 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง มีวัด ที่พักสงห์ 11 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง

พื้นที่
ราษฎรส่วนมากใช้ภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำการเกษตร มีพื้นที่ 30,264 ไร่

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่
การเดินทาง
ถนนเข้าสู่เขต อบต.ท่าศิลา มี 2 เส้นทาง
1.สายแยก บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน-บ้านท่าศิลา-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 18 กม.ถนนลาดยางตลอด
2.ที่ว่าการอำเภอส่องดาว-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 25 กม. ถนนลาดยางตลอด

ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

บุคลากรภายใน
insert_drive_file ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา