info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 55
เดือนนี้ 4,028
เดือนที่แล้ว 6,372
ทั้งหมด 38,739

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่อง การขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผช.นายช่างโยธาและตำแหน่งผช.นักทรัพยากรบบุคคลของเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผช.นายช่างโยธา) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 124 |
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา