info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo ประกาศ​ กำหนดวัน​ เวลา​ สถานที่​ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัคร​สอบ​คัดเลือก​และ​แต่งตั้ง​บุคคลเป็น​พนักงาน​จ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
photo ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง​3ปีประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
photo ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่อง การขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file สาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผช.นายช่างโยธาและตำแหน่งผช.นักทรัพยากรบบุคคลของเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 393 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984