เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว-บ้านท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำก้าว-ท่าวารี(ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว - ท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก สน.ถ.17-004 บ้านท่าดินแดงพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.17-002 บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าศิลา (ประปาหนองคำเมย) บ้านภูตะคาม หมู่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา เทศบาลตำบลท่าศิลา (ประปาหนองคำเมย) บ้านภูตะคาม
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วยโมง(สายห้วยโมง-เจริญชัย)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4