info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 103
เดือนนี้ 4,076
เดือนที่แล้ว 6,420
ทั้งหมด 38,787

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว-บ้านท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคำก้าว-ท่าวารี(ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี)
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคำก้าว - ท่าวารี (ช่วงสีสุกน้อย-ท่าวารี)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก สน.ถ.17-004 บ้านท่าดินแดงพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.17-002 บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูตะคาม-อ่างเก็บน้ำห้วยหาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสีสุก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าศิลา (ประปาหนองคำเมย) บ้านภูตะคาม หมู่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา เทศบาลตำบลท่าศิลา (ประปาหนองคำเมย) บ้านภูตะคาม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วยโมง(สายห้วยโมง-เจริญชัย)
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วยโมง(สายห้วยโมง-เจริญชัย สน.ถ.17-001) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file การกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.6 แห่ง เดือน มกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา