เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ​ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง​3ปีประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เกียรติบัตร
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ ยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่ง หัวหน้าสำนักปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง ปลัดมอบหมายหน้าที่งานให้รองปลัด
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุฯธรรม จริยธรรมและผู้มีจิตสาธาณะ
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1