เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ​ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง​3ปีประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file เกียรติบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ ยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คำสั่ง หัวหน้าสำนักปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่ง ปลัดมอบหมายหน้าที่งานให้รองปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุฯธรรม จริยธรรมและผู้มีจิตสาธาณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1