info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครั้ง ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครั้ง ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file บันทึกข้อความผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร