เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลท่าศิลาเรื่องการให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริการทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล​และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทพัมนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file มาตรฐานการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1