เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทพัมนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file มาตรฐานการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1