info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งที่15ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย​ครั้งที่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร