ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวัน อปพร.ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง