ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่งเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง