ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบมือจับบิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง