ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเคลื่อนย้ายและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง