ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง