ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง