ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านเจริญชัย โดยวิธีคัดเลือก