ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำตานา-ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง