ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ. 17-03 จากสายบ้านห้วยโมง ถึงสายเจริญชัย บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา โดยวิธีคัดเลือก