ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง