ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง