ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง