info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201
play_arrow เทศบัญญัติงบประมาณ61
insert_drive_file 0.ส่วนที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file 1.รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file 2.รายละเอียดประมาการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file 3.รายละเอียดประมาการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file 4.ส่วนที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file 5.บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file 6.รายละเอียดหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file 7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file 8.รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file 10.รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file 11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file 13.ประปาส่วนที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file 14.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ(ประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file หน้าปกเทศบัญญัติงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file 12.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file 9.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร