info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 327
เดือนนี้ 6,981
เดือนที่แล้ว 12,234
ทั้งหมด 52,377

volume_down ประกาศ
photo รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศเทศให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทต.ท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984