เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow แบบ-สขร-1
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 66
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.65
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2564 - เม.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 63- มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 289
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3