info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 229
play_arrow แบบ-สขร-1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 63- มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร