เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow แบบ-สขร-1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุาคม
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2564 - เม.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 63- มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 308
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3